Top-menu

Tel.

Xpert Slider

Deratizácia

Likvidácia myšovitých hlodavcov pomocou nástrah a staníc...

Dezinfekcia

Ničenie choroboplodných zárodkov a mikroorganizmov...

Dezinsekcia

Likvidácia obtiažneho a škodlivého hmyzu...

Deratizácia

Dezinfekcia

Dezinsekcia

Dezinfekcia

Dezinfekcia je súbor opatrení na ničenie choroboplodných zárodkov a mikroorganizmov. Dezinfekčné  zásahy sa vykonávajú postrekovou technikou, dezinfekčnými prípravkami, prípadne dymovnicami.

Dezinfekcia odborne

Dezinfekcia je súbor opatrení smerujúci k likvidácii mikroorganizmov pomocou chemických alebo kombinovaných postupov s cieľom prerušiť cestu nákazy od zdroja k vnímavému jedincovi.

Dezinfekcia môže byť definovaná ako ničenie alebo zneškodnenie mikroorganizmov na živých alebo neživých materiáloch vo vonkajšom prostredí (dezinfekcia vody, vzduchu...), na neporušenej pokožke (dezinfekcia kože, rúk, rôzne časti tiel zvierat...)

 

Dezinfekcia a jej ciele

Cieľom dezinfekcie je, aby na materiáloch, predmetoch, prostrediach neboli mikróby, ktoré by mohli spôsobiť ochorenie jednotlivcov.